Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

04/10/2019 | 12:53

Το Τμήμα Ιατρικής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή".

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.docx
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 4 Νοεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.