Εκπαίδευση

«Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική» (40 θέσεις)

Συμμετέχουν απόφοιτοι 10 τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

01/10/2019 | 06:00

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τα Βλαστοκύτταρα και την Αναγεννητική Ιατρική.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Τμημάτων:

 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Κτηνιατρικής
 • Φαρμακευτικής
 • Βιολογίας
 • Βιοτεχνολογίας
 • Μοριακής Βιολογίας
 • Χημείας
 • Νοσηλευτικής
 • Ιατρικών Εργαστηρίων

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου
 4. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 30 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310999066 (κα Δρακούση Φωτεινή), 6976102836 (κα Παπαϊωάννου Μαρία)