Εκπαίδευση

Αποτελέσματα για 1341 θέσεις στο υπ. Ναυτιλίας (ΑΕΝ)

Ολόκληροι οι πίνακες (pdf)

Τους πίνακες με τους συνολικούς πίνακες εισαγομέων Πλοιάρχων και Μηχανικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.yen.gr/ και http://www.hcg.gr/, οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2019-2020, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Πίνακας Εισαγομένων Πλοιάρχων 2019-2020 (pdf)

Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών 2019-2020 (pdf)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.