Εκπαίδευση

«Εφαρμοσμένη Ανατομία» από το ΑΠΘ (40 θέσεις)

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Παράταση προθεσμίας

28/09/2019 | 06:00

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία).

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίτυπα ερευνητικού έργου
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 14 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.