Εκπαίδευση

Κορυφαία (και αναγνωρισμένη) εκπαίδευση σε εννέα τομείς

Κατοχυρώστε, τώρα, γνώσεις και δεξιότητες στην TÜV Austria Academy

Την ευκαιρία της ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους "ταυτότητας". 

Η TÜV Austria Academy -ο εκπαιδευτικός οργανισμός της TÜV Austria Group- παρέχει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία εξασφαλίζουν επαγγελματική επιτυχία. 

Οι τομείς εκαπίδευσης της TÜV Austria Academy είναι οι ακόλουθοι:

  • Διοίκηση/Ποιότητα
  • Περιβάλλον – Ενέργεια – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Πληροφορική
  • Προστασία Δεδομένων
  • Ασφάλεια – Υγεία
  • Τεχνικού
  • Τρόφιμα
  • Τουρισμός
  • Ανθρώπινο Δυναμικό

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες.