Εκπαίδευση

Δημοκρίτειο: «Κείμενα και Πολιτισμός» (30 θέσεις)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

24/09/2019 | 06:00

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τα Κείμενα και τον Πολιτισμό.

Ειδικεύσεις:

  1. Κλασική Φιλολογία
  2. Βυζαντινή Φιλολογία-Παλαιογραφία
  3. Νεοελληνική Φιλολογία

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικά για ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 25310 39902 και [email protected]