Εκπαίδευση

35 θέσεις στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Συμμετέχουν απόφοιτοι έξι τμημάτων

23/09/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει και λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία".

Συμμετέχουν απόφοιτοι Τμημάτων:

 1. Ιατρικής
 2. Οδοντιατρικής
 3. Βιολογίας
 4. Βιοτεχνολογίας
 5. Φαρμακευτικής
 6. Νοσηλευτικής

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών

Τύπος Φοίτησης: Μικτή μορφή

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 30 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] και 2310999333