Εκπαίδευση

20 θέσεις στην Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

22/09/2019 | 06:00

Είκοσι θέσεις στο διατμηματικό και διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία".

Αφορά:

 1. Μακροπαλαιοντολογία
 2. Μικροπαλαιοντολογία-Γεωβιολογία

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: aitisi.docx
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Αποδεικτικά έγγραφα άλλων τίτλων σπουδών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Μία συστατική επιστολή

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 27 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.