Εκπαίδευση

40 θέσεις στις Διεθνείς Σπουδές

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία

17/09/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ανακοινώνει την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος, με τίτλο: "Διεθνείς Σπουδές".

Αφορά:

  1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία
  2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 20 άτομα ανά ειδίκευση.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: aitisi.docx
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Δύο συστατικές επιστολές: systatiki.docx
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσα
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις
  • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 20 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310891507 και [email protected]