Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Βυζαντινή Φιλολογία (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

15/09/2019 | 06:00

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργεί νέο δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που αφορά την Βυζαντινή Φιλολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 

  • Αίτηση
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικά για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 27 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995246, 2310995260 και [email protected]