Εκπαίδευση

Νέο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την TÜV Academy

Προθεσμίες - Τίτλος: "Ποιοτική εξυπηρέτηση" - Πραγματικές καταστάσεις (προβολή video)

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει στις 9 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα, το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ποιοτική εξυπηρέτηση».

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη «πρώτης γραμμής» μιας επιχείρησης που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό πελάτη πρόσωπο -με- πρόσωπο και που επομένως επηρεάζουν την εμπειρία που αυτός αποκομίζει από την επαφή με την εταιρία-οργανισμό.

Η εκπαίδευση γίνεται εντελώς εφαρμοσμένα με ασκήσεις και παιξίματα ρόλων που είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις καταστάσεις που το προσωπικό «πρώτης γραμμής» αντιμετωπίζει κατά την παροχή εξυπηρέτησης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν videos από σκηνές καθημερινών στιγμών εξυπηρέτησης, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για συζητήσεις και ανάλογες ασκήσεις.

Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμμετοχής

  • Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 210 5220920 (εσωτ. 216 και 224).