Εκπαίδευση

30 θέσεις στην Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

09/09/2019 | 12:58

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ
  • Υπεύθυνη δήλωση

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 20 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2237023282 και [email protected]