Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στις Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες (ΔΩΡΕΑΝ)

Κριτήρια επιλογής και προθεσμία

06/09/2019 | 13:04

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που αφορά τις Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων:

  • Βαθμός πτυχίου (20%)
  • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα (15%)
  • Επίδοση στην διπλωματική εργασία (15%)
  • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών (Γ1/C1), ως απαραίτητη προϋπόθεση (5%)
  • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα (10%)
  • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%)
  • Συστατικές επιστολές (5%)
  • Προφορική συνέντευξη (20%)

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2710 372292 και [email protected]