Εκπαίδευση

Παν/μιο Αιγαίου: Νέα μεταπτυχιακά

Τμήμα Κοινωνιολογίας - Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

09/09/2019 | 06:00

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή".

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ
 • Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 • Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας
 • Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά και λόγους συμμετοχής

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 15 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2251036331, 2510-36525 και [email protected]