Εκπαίδευση

Παν/μιο Αιγαίου: Διεθνές Εμπόριο, Ναυτιλία, Μεταφορές

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία

05/09/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 2. Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
 3. Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Mία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Υπόμνημα με λόγους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 15 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2271035222 και [email protected]