Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Δημοσιογραφία

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

04/09/2019 | 06:00

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Δημοσιογραφία" και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή
  2. Παγκόσμια Δημοσιογραφία
  3. Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία σπουδών
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.