Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά (δωρεάν) σε Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

Ολόκληρο το πρόγραμμα

29/08/2019 | 13:39

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος λειτουργεί το δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με τίτλο: "Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου".

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίο
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κυομπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.