Εκπαίδευση

Μοριοδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης από το Παν/μιο Κρήτης σε συνεργασία με το Universal Training

Παρακολούθηση και εξ΄ αποστάσεως - Παρέχονται βεβαιώσεις

Και τα δύο προγράμματα οδηγούν στη λήψη βεβαίωσης παρακολούθησης 420 ωρών, από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Νέα μοριοδοτούμενα προγράμματα μετεκπαίδευσης ξεκινά το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε αποκλειστική συνεργασία με το Universal Training.

Τίτλος προγραμμάτων:

  • «Ηγεσία στην Εκπαίδευση»
  • «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο»

Διάρκεια προγραμμάτων:

  • 420 ώρες

Σημαντικό: Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι απ΄ όλη την Ελλάδα, δεδομένου ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξ΄ αποστάσεως.

Τι περιλαμβάνουν

  • «Ηγεσία στην Εκπαίδευση»: Έχει ως σκοπό την κατάρτιση σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην κατανόηση σύγχρονων θεωριών για την οργανωτική συμπεριφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην κατανόηση σύγχρονων θεωριών για την οργανωτική συμπεριφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.
  • «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο»: Αποσκοπεί στην επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με την κοινωνική ένταξη ευάλωτων και επισφαλών ομάδων καθώς και την διευκόλυνση της πρόσβασης μαθητών και μαθητριών που συναντούν ποικίλα προβλήματα κοινωνικά, πολιτισμικά, μαθησιακά στο εκπαιδευτικό σύστημα

Τρόπος διδασκαλίας

Οι μετεκπαιδεύσεις υλοποιούνται με μικτό τρόπο διδασκαλία, μέσω τηλεδιασκέψεων, ασύγχρονης διδασκαλίας, και τη δυνατότητα κάποιων διά ζώσης συναντήσεων εφόσον υπάρχει η πρόθεση, ενώ διδάσκουν σε αυτό μέλη ΔΕΠ και ερευνητές της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Βεβαίωση παρακολούθησης

Και τα δύο προγράμματα οδηγούν στη λήψη βεβαίωσης παρακολούθησης 420 ωρών, από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας τους ευρωπαϊκούς βαθμούς ECVET.

Πότε τα μαθήματα - Προθεσμίες

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο 2019 και ολοκληρώνονται τον Μάϊο του 2020, ενώ η προθεσμία εγγραφών κλείνει στις 10 Σεπτεμβρίου. Δεδομένης των μαζικών δηλώσεων συμμετοχής θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Κόστος

Την οικονομική διαχείριση του προγράμματος έχει ο Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο/η  είναι  650 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, με δυνατότητα έκπτωσης σε ειδικές κατηγορίες, που ανέρχεται στο -10% και διαμορφώνει το τελικό ποσό στα 585 ευρώ.

Επικοινωνία

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν για εγγραφές καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στο 210-3801133 και στο [email protected]
  • Αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ