Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

22/08/2019 | 13:15

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί το νέο πρόγραμμα που αφορά την Διοίκηση της Εκπαίδευσης και προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις: 

  1. Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης 
  2. Εκπαιδευτική πολιτική και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Δύο φωτογραφίες
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 7 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.