Εκπαίδευση

«Τεχνολογία Τροφίμων» από το Γεωπονικό Αθηνών

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

22/08/2019 | 06:00

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος, με τίτλο: "Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων - Κατεύθυνση Γαλακτοκομία".

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος»
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 6 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2105294702, [email protected]