Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική και Τηλεματική

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

20/08/2019 | 06:00

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος, με τίτλο: "Πληροφορική και Τηλεματική".

Αφορά:

 1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
 2. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής 
 3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 2.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.