Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: 70 θέσεις στην Παθολογία της Κύησης

Δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρο το πρόγραμμα

16/08/2019 | 11:10

Εβδομήντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Παθολογία της Κύησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

 • Αίτηση: aitisi.doc
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Επιστολή με λόγους επιλογής του ΠΜΣ
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Υπεύθυνη δήλωση: ypeythyni_dilosi.doc

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως φοίτησης αποκλειστικά σε φοιτητές που τεκμηριωμένα ζουν εκτός Αθηνών.

Διάρκεια: 24 - 48 μήνες

Δίδακτρα: 2.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.