Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Παν. Αιγαίου (δωρεάν)

Προθεσμίες

10/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος, με τίτλο: "Σπουδές στα Μαθηματικά".

Αφορά:

 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων 
 • Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 15 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.