Εκπαίδευση

60 θέσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

04/08/2019 | 06:00

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Πολυτεχνείο Κρήτης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Διοίκηση Επιχειρήσεων και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Μάρκετινγκ
  2. Χρηματοοικονομική
  3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν: 

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 8 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 282137161 και [email protected]