Εκπαίδευση

20 θέσεις στο μεταπτυχιακό «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

30/07/2019 | 13:08

Είκοσι θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο δωρεάν πρόγραμμα αφορά την Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία.

Παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική
 2. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναφορά στον βαθμό πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 • Αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 31 Αυγούστου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610 997817, 2610 997818 και [email protected]