Εκπαίδευση

«Επιστήμες της Αγωγής» (30 θέσεις, ΔΩΡΕΑΝ)

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

26/07/2019 | 15:24

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά τις Επιστήμες της Αγωγής και παρέχεις τις εξής κατευθύνσεις: 

  1.  Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός
  2. Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές
  3. Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 15 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.