Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική (35 θέσεις)

Στόχοι, δικαιολογητικά - Προθεσμία

25/07/2019 | 13:11

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την λειτουργία του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Λογιστική και Ελεγκτική.

Στόχοι προγράμματος:

 • Ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας
 • Εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας
 • Ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων
 • Επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Κοινωνικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προβλημάτων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων
 • Ερευνητικό έργο (δημοσιεύσεις ή έκδοση βιβλίων ή κοινές διπλωματικές εργασίες)
 • Απαλλαγή των φοιτητών και πτυχιούχων του Δ.Π.Μ.Σ. από μαθήματα σε επαγγελματικές εξετάσεις
 • Κάλυψη θέσεων έρευνας σε θέματα συναφή με τη Λογιστική και Ελεγκτική

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 4.700 ευρώ

Προθεσμία: Έως 30 Αυγούστου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

2810 379612, [email protected]