Εκπαίδευση

30 νέες θέσεις στο «Δημόσιο Δίκαιο - Πολιτική Επιστήμη»

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

28/07/2019 | 06:00

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά το Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 900 ευρώ

Προθεσμία: Έως 30 Αυγούστου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.