Εκπαίδευση

30 θέσεις για «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» (ΔΩΡΕΑΝ)

Ολόκληρο το νέο μεταπτυχιακό - Προθεσμία

17/07/2019 | 13:55

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό».

Αφορά:

 1. Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό
 2. Οργάνωση Αθλητισμού 
 3. Προπονητική Αθλημάτων

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: aitisi.doc
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πτυχιακή εργασία επικυρωμένη από το Τμήμα προέλευσης.
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Υπόμνημα στόχων, έρευνας και σπουδών
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας SPSS ή SAS

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 4 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.