Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Ογκολογία

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

16/07/2019 | 13:48

Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, που αφορά την Ογκολογία, οργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτογραφία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 4 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.