Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Βιομηχανική Φαρμακευτική

Ολόκληρο το πρόγραμμα - Δικαιολογητικά, προθεσμία

15/07/2019 | 06:00

Το Τμήμα Φαρμακευτικής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργούν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Βιομηχανική Φαρμακευτική.

Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Προθεσμία: Έως 23 Αυγούστου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.