Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στις Επιστήμες Αγωγής (ΔΩΡΕΑΝ)

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

05/07/2019 | 14:09

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά τις Επιστήμες Αγωγής και έχει τρεις κατευθύνσεις:

  1. Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης
  2. Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
  3. Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Υπεύθυνη δήλωση

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση μόνο σε μία ειδίκευση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης- Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο 74100, τηλ. 2831077594.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019