Εκπαίδευση

Παν/μιο Πειραιώς: «Δίκαιο - Οικονομία»

Δικαιολογητικά, προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας

07/07/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά το «Δίκαιο και Οικονομία».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.900 ευρώ

Προθεσμία: Έως 12 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210414 2113, [email protected], [email protected]