Εκπαίδευση

16 θέσεις (στην Πολιτική και Διαδίκτυο) από το Παν. Αθήνας

Συμμετέχουν πτυχιούχοι εννέα Τμημάτων

28/06/2019 | 15:52

Δεκαέξι θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την "Πολιτική και Διαδίκτυο".

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων - Επιστημών:

 1. Επικοινωνίας
 2. Πολιτισμού
 3. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 4. Φιλοσοφικών
 5. Κοινωνικών
 6. Νομικών
 7. Οικονομικών
 8. Ανθρωπιστικών
 9. Αγωγής

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Αίτηση: aitisi.docx
 • Αναλυτική έκθεση με λόγους ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό σημείωμα: viografiko.doc
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας 
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τις σπουδές
 • Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών 
 • Πτυχία ξένων γλωσσών
 • Βεβαιώσεις για το τυχόν συγγραφικό έργο ή την επαγγελματική εμπειρία 
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.950 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Ιουλίου 2019