Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Μουσειολογία - Διαχείριση Πολιτισμού

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.).

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Μουσειολογία - Διαχείριση Πολιτισμού.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.900 ευρώ

Προθεσμία: Έως 25 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 99 4364, e-mail: [email protected]