Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Δυτ. Αττικής

Λήγει η προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

​​​​​​Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λειτουργούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας".

Σημειώστε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων
  • Βιογραφικό σηµείωµα
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Προθεσμία: έως Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.