Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Καποδιστριακό

Πιστοποιητικά και προθεσμία

Η Ιατρική Σχολή, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός».

Σημειώστε τα βασικά πιστοποιητικά:

  • Αίτηση: aitisi.docx
  • Aντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
  • Σύντομο σημείωμα με λόγους συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
  • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά  θα κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στη διεύθυνση: Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Μεσογείων 152, Τ.Κ. 11527, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ (Τέρμα κίτρινης γραμμής-Υπόγειο), καθημερινά από τις 10:00 πμ έως και τις 14:00 μμ.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 30 Ιουνίου 2019