Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Πληροφορική και Εφαρμογές (60 θέσεις)

Τρόποι υποβολής αιτήσεων, πιστοποιητικά - Προθεσμία

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Πληροφορική και Εφαρμογές".

Τρόποι υποβολής αιτήσεων - δικαιολογητικών:

  1. Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 14:00 στη Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπουλη 1, Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Κτίριο Κ.16, Ισόγειο, Γραφείο 014, τηλέφωνο: 210-5385382
  2. Ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected]

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Έντυπο αίτησης
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Πρόσφατη φωτογραφία 
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών 

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.900 ευρώ

Προθεσμία: έως 8 Ιουλίου 2019