Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Πειραιώς

Πιστοποιητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Έρευνα".

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα ΔΕΣ ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Καραολή και Δημητρίου 80, (Γραφείο 109, 1ος Όροφος) Πειραιάς 185 34.

Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 μήνες - 30 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Προθεσμία: έως 18 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

2104142394, e-mail: [email protected]