Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Πιστοποιητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: “Αρχιτεκτονική Τοπίου”.

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Μία φωτογραφία ταυτότητας
  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα 
  • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας 
  • Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά περιοδικά 
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φάκελο έργων (portfolio)

Υποβολή πιστοποιητικών στη διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.900 ευρώ

Προθεσμία: έως 24 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνιας

210 5294523, e-mail: [email protected] (Γραμματεία, Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη)