Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Γεωπληροφορική (ΔΩΡΕΑΝ)

Πιστοποιητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώνει την λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο:“Γεωπληροφορική”.

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Έντυπη αίτηση (λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ)
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία
  • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ, διεύθυνση: ΕΜΠ, κτίριο Βέη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως 5 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

2107722724 (Γραμματεία του ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, κα. Ε. Παλιάτσου)