Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Αρχειονομία - Βιβλιοθηκονομία

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: "Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία".

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 600 ευρώ

Προθεσμία: έως 28 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας 

- Διεύθυνση: Γραμματείας ΠΜΣ Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης - Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών – Γραφείο Κ6.008 Πανεπιστημιούπολη 1 - Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω 

- Τηλέφωνο: +30 2105385203

- Fax: +30 2105385254 

- Email: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.