Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό από το Παν/μιο Θεσσαλίας (60 θέσεις)

Δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρο το πρόγραμμα

Το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες".

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Μία φωτογραφία ταυτότητας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.000€

Προθεσμία: έως 12 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.