Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό"

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

Κατευθύνσεις:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 2. Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Τηλέφωνο: 2105385285

Ε-mail msctourismos@uniwa.gr