Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αριστοτέλειο)

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ανακοινώνεται ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi-2019-2020.doc
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο του αντίγραφου πτυχίου ή διπλώματος
  • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις 
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Δύο φωτογραφίες

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.350 ευρώ

Προθεσμία: έως 14 Ιουνίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.