Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Κρήτης

Λήγει η προθεσμία - Ολόκληρο το πρόγραμμα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος οργανώνουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών".

Το μεταπτυχιακό θα υλοποιηθεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας
  • Πιστοποίηση συναφούς επαγγελματικής ή εθελοντικής εργασιακής εμπειρίας
  • Συστατικές επιστολές
  • Δήλωση σκοπού και κινήτρων
  • Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φοίτησης

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.