Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (+δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας
  • Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο
  • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2

Υποβολή δικαιολογητικών στην διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής, Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα 49100

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 19 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες:

Γραμματεία του Τμήματος

E-mail: [email protected] (κα Σ. Φαναριώτη) και [email protected]

Τηλέφωνα: 26610 87760 και 26610 87763

Fax:+30 26610 87766