Εκπαίδευση

Διατμηματικό μεταπτυχιακό από το Αριστοτέλειο

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: "Αρχιτεκτονική Τοπίου".

Δικαιολογητικά: 

  • Αίτηση 
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου 
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας
  • Σύντομο σημείωμα (επιστημονικά ενδιαφέροντα, λόγοι συμμετοχής)
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία

Υποβολή δικαιολογητικών, με την ένδειξη “ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου”,  στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 7ος όροφος, Κτίριο εδρών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 54124.

(Το διάστημα 22 Απριλίου με 5 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ταχυδρομικά!)

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Τηλέφωνα: 2310 994372 και 2310 994398

- Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Τηλέφωνο: 2310 995595 

Ε-mail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.