Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό

Oλόκληρο το πρόγραμμα

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός».

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας 
 • Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων (λόγοι ενδιαφέροντος και παρακολούθησης ΠΜΣ)
 • Υπόμνημα εργασιών / πορτφόλιο
 • Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (ώρες 11:30-14:00), ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση: Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη.

Το διάστημα 22 Απριλίου μέχρι και 5 Μαΐου η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Προθεσμία: έως 14 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Τηλέφωνο: 2310995825

E-mail: [email protected] 

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.