Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Νέα μεταπτυχιακά

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (ΣΑΤΠ).

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (υπεύθυνη δήλωση που να επιβεβαιώνει την αλήθεια των στοιχείων)
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

Διεύθυνση: Γραμματεία ΔΠΜΣ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής (Γραφείο Β3), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης), 30 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 2.900 ευρώ

Προθεσμία: έως 2 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία του ΣΑΤΠ

Τηλέφωνο: 24210-74381 (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη, 13:00-19:00)

Ε-mail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.